© JEC Designabuild Sdn Bhd

J E C   D e s i g n a b u i l d   S d n  B h d

Design & Build  Quality  Projects

CIDB MALAYSIA


NO PENDAFTARAN 0120001004-SR060219

G5 TIDAK MELEBHI RM 5,000,000.00   B     B04 B05

G5 TIDAK MELEBHI RM 5,000,000.00   CE   CE10  CE21


KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI


PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR


NO SIJIL PENDAFTARAN 1302 A 2000 0580

KELAS : C

TARAF BUMIPUTERA          

KEPALA I SUB KEPALA 1,2,3a,5

KEPALA II SUB KEPALA 1,2a,2b,5,8b

KEPALA IV SUB KEPALA 1,2a,2b,2d,2e,3a,3b,3c,3d,4a,6a

KEPALA VI SUB KEPALA 2,7


UNIT PENDAFTARAN KONTRAKTOR (UPK) DAN PERUNDING NEGERI SARAWAK


PEJABAT SETIAUSAHA KEWANGAN NEGERI, SARAWAK

REGISTRATION NO: SFS/UPK/A/2330(71)

KELAS : C

TARAF BUMIPUTERA    REF:SFS/UPK/A/2330(72)

KEPALA I SUB KEPALA 1,2,3

KEPALA II SUB KEPALA 1,2,3

KEPALA III SUB KEPALA 1,2

KEPALA IV SUB KEPALA 1,3


Supply & Services Contractor

PERBENDAHARAAN MALAYSIA SARAWAK


NO RUJUKAN PENDAFTARAN 357-30002257

TARAF BUMIPUTERA   NO SIRI BP 005302

150100, 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106, 220106, 220503

UNIT PENDAFTARAN KONTRAKTOR (UPK) DAN PERUNDING NEGERI SARAWAK


PEJABAT SETIAUSAHA KEWANGAN NEGERI, SARAWAK


RUJUKAN KELULUSAN:SFS/UPK/C/806(15)

TARAF BUMIPUTERA          REF:SFS/UPK/A/2330(72)

KATEGORI C KEPALA IV SUB KEPALA 5,8

KATEGORI C KEPALA VI SUB KEPALA 8

KATEGORI C KEPALA VII SUB KEPALA 1

Work Contractor